Spolecnost Nokia se distancuje od reklamni kampane spolecnosti Celadon Group propagujici sady hands-free

6.3.2001 Spolecnost Nokia se distancuje od reklamni kampane spolecnosti Celadon Group propagujici sady hands-free V dnesnim vydani casopisu Respekt se objevil clanek tykajici se diskutovaneho bilboardu spolecnosti Celadon Group. Reklamni kampan, ktera propaguje produkty Nokia, konkretne sady hands-free, byla zadana prodejnim retezcem Simfonie respektive Celadon Group. Spolecnost Nokia se od teto kampane distancovala jiz v minulosti a prohlasuje, ze se na teto kampani nepodilela ani financne ani kreativne. Spojitost se spolecnosti Nokia prameni ze skutecnosti, ze prodejni retezec Simfonie propaguje znackove produkty Nokia. V clanku se take objevily nepresne citace, ktere naprosto neodpovidaji skutecnemu obsahu rozhovoru mezi casopisem Respekt a spolecnosti Nokia. V pripade zajmu o blizsi informace laskave kontaktujte Petra Hoska, Nokia CR na telefonu 0603416376 nebo e-mailem na adrese petr.hosek@nokia.com

Separator image .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *