V náročném roce 2001 vykazuje společnost Nokia i nadále výborné výsledky

Čtvrté čtvrtletí roku 2001 v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2000: Souhrnné výsledky za rok 2001 v porovnání s rokem 2000: Představenstvo společnosti Nokia navrhne na rok 2001 dividendu ve výši 0,27 eur na akcii. Jorma Ollila, předseda představenstva společnosti Nokia a generální ředitel, uvedl: “Rok 2001 byl charakterizován intenzivním konkurenčním bojem, výraznou nestabilitou a oslabením celosvětové ekonomiky. I v takovém prostředí jsme s naším silným a odhodlaným týmem zvýšili tržby, udrželi jsme solidní ziskovost a dosáhli jsme výjimečně vysokého provozního cash flow ve výši 6,5 miliard eur. Se vstupem do roku 2002 je naše strategická pozice lepší než kdykoliv předtím a posiluje ji silná značka, bohatý sortiment výrobků a provozní schopnosti.” “S výsledky společnosti Nokia za čtvrté čtvrtletí jsem více než spokojen. V sektoru mobilních telefonů jsme dosáhli významného zvýšení podílu na trhu a udrželi jsme vynikající ziskovost. Rovněž se nám podařilo výrazně snížit dopad náročného prostředí na sektor sítí. V oblasti mobilních telefonů jsme zvýšili celoroční tržní podíl již počtvrté za sebou a dosáhli jsme úrovně přibližně 37 % – což je téměř dvojnásobek hodnoty 19 % v roce 1997.” PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI NOKIA ­ 4. ČTVRTLETÍ A ROK 2001 (nezahrnuje amortizaci goodwillu a mimořádné položky) VYKÁZANÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI NOKIA ­ 4. ČTVRTLETÍ A ROK 2001 (nezahrnuje amortizaci goodwillu a mimořádné položky) Další informace: Lauri Kivinen, Corporate Communications, tel.: + 358 7180 34495 Ulla James, Investor Relations, tel.: +1 972 894 4880 Antti Raikkonen, Investor Relations, tel.: +358 7180 34290 www.nokia.com (Úplné znění této tiskové zprávy je uvedeno na internetových stránkách společnosti Nokia na adrese www.nokia.com)

Separator image .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *